Om klubben

/sw-centinnial-logo.jpg 

Lions är en  internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stöder och hjälper människor och främjar fred i världen.

Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömmer våld och förtryck i alla dess former.

Lions är med i FN och därmed anslutna till FN`s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Medlemskap i Lions innebär ideellt engagemang, kamratskap och personlig utveckling.

Lions är med i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd,Forum för frivilligt Socialt Arbete,CAN, Forum SYD och FN.

All administration och alla medlemsavgifter betalas av medlemmarna själva.

 

Lions Club Färjestaden startades 1989. Vi har fyllt 30 år i år.

 

I samband med att klubben bildades 1989 bestod medlemmarna av endast män.Klubben består numera av 31 medlemmar. Till övervägande del ålderspensionärer. Önskvärt är att sänka medelåldern och öka på medlemsantalet. Lions är en förening som strävar för att hjälpa människor i nöd. 

Lions är öppen för alla; män som kvinnor, unga som gamla och av alla nationaliteter.
 

 

Vi aktiverar oss med

Loppis, Skördefesten,Valborgsfirande,Lotteri,

Pensionärernas dag,Bjudning av kaffe och musik på äldrevården Äppelvägen/Ladan

Intäkterna från aktiviteter under perioden 201707-01--2018-06-30 var totalt  313513:--

Fördelade sig på följande sätt.

Lotteri                       1252:-

Loppis:                    279853:- 

Mint                          2360;-

Skördefesten          30048.- 

Bidragen fördelas enligt följande.                             

Internationellt    54824:-     20%

Nationellt          47115:-     17%            

Lokalt              176179:-     63%                      

 

De största bidragen är

Julgåvor till behövande barn i Färjestaden 82000:-

Värdens Barn                                         15000:-

Operation Smile                                      10000:-

                                            

Olika föreningar i Kommunen                  50000 :-

Barncanser/Barndiabetesfonden               30000:-

Sedan starten 1989 fram till 20180630 har Lions Färjestaden betalat ut bidrag enl nedan.

Internationellt      962102:-      26%

Nationellt              589107:-     16%

Lokalt                    2157943:-   58%   

 

 

Klubben har 10 kommittér uppdelade enligt följande:

Aktivitets-,Bidrags-,Ceremoni-,,Forsknings-,Loppis-,Lotteri-,Medlems och nominerings-,,Pensionärs-,Pr och Info. 

Klubbens Bankgiro 803090041044900

Klubbens Swishnummer 1231627652

 

 

 

 

LP Göran Palmqvist gratulerar två 70åringar Jan Svensson och Lennart Magnusson 

 

Månadsmöte LP Göran Palmqvist och LS Lennart Andersson