Om klubben

/sw-centinnial-logo.jpg 

 

Lions är en  internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stöder och hjälper människor och främjar fred i världen.

Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömmer våld och förtryck i alla dess former.

Lions är med i FN och därmed anslutna till FN`s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Medlemskap i Lions innebär ideellt engagemang, kamratskap och personlig utveckling.

Lions är med i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, Forum för frivilligt Socialt Arbete, CAN, Forum SYD och FN.

All administration och alla medlemsavgifter betalas av medlemmarna själva.

 

Lions Club Färjestaden startades 1989. Vi fyllde 30 år 2019.

 

I samband med att klubben bildades 1989 bestod medlemmarna av endast män. Klubben består numera av 27 medlemmar (av dessa är numera 7 medlemmar kvinnor). Till övervägande del ålderspensionärer. Önskvärt är att sänka medelåldern och öka på medlemsantalet. Lions är en förening som strävar för att hjälpa människor i nöd. 

Lions är öppen för alla män som kvinnor, unga som gamla och av alla nationaliteter. 

Vi aktiverar oss med

Loppis, Skördefesten, Valborgsfirande, Lotteri,

Bjudning av kaffe och musik på äldrevården Äppelvägen/Ladan

Intäckterna från våra aktiviteter uppgår varje år till ca. 400 000 kr.

Bidragen fördelas enligt följande.                             

Internationellt    22%

Nationellt           19%           

Lokalt                  59%

                  

 

Klubben har 8 kommittér uppdelade enligt följande:

Trivsel-, Bidrags-, Ceremoni-, Loppis-, Lotteri-, Medlems och nominerings-, Pensionärs-, Media-. 

samt Hämtgrupp ÅVC.

 

Klubbens Bankgiro 5493-4039

Klubbens Swishnummer 1231627652