Om klubben

/sw-centinnial-logo.jpg 

Lions är en  internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stöder och hjälper människor och främjar fred i världen.

Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömmer våld och förtryck i alla dess former.

Lions är med i FN och därmed anslutna till FN`s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Medlemskap i Lions innebär ideellt engagemang, kamratskap och personlig utveckling.

Lions är med i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd,Forum för frivilligt Socialt Arbete,CAN, Forum SYD och FN.

All administration och alla medlemsavgifter betalas av medlemmarna själva.

 

Lions Club Färjestaden startades 1989

 

I samband med att klubben bildades 1989 bestod medlemmarna av endast män.Klubben består numera av 31 medlemmar. Till övervägande del ålderspensionärer. Önskvärt är att sänka medelåldern och öka på medlemsantalet. Lions är en förening som strävar för att hjälpa människor i nöd. 

Lions är öppen för alla; män som kvinnor, unga som gamla och av alla nationaliteter.
 

 

Vi aktiverar oss med

Loppis, Skördefesten,Valborgsfirande,Lotteri,

Pensionärernas dag,Bjudning av kaffe och musik på äldrevården Äppelvägen/Ladan

Intäkterna från aktiviteter under perioden 2015-07-01--2016-06-30 var totalt 364451:-

Fördelade sig på följande sätt.

Lotteri                         23008:-

Loppis:                      242716:-                         Bidragen fördelas enligt följande:

Julchoklad                  16873:-                          Internationellt 124277:-        34,1%                          

Mint                             8020:-                         Nationellt          64220:-        17.6%

Insamling via bössor    22362:-                         Lokalt              175954:-       48.3%                        

Eriksöre Parkering        23 000:- 

 De största bidragen är

Julgåvor till behövande barn i Färjestaden 64000:-

Värdens Barn                                          66000:-

Nepalkatastrofen                                      18000:-

Katastroftält                                             18000:-

Olika föreningar i Kommunen                    36500:-

Barncanser/Barndiabetesfonden                 30000:-

 Sedan starten 1989 fram till 20160630 har Lions Färjestaden betalat ut bidrag enl nedan.

Internationellt       838019:-     25.6%

Nationellt               458220;-     14.0%

Lokalt                    1981764:-   60.4%   

 

 

Klubben har 10 kommittér uppdelade enligt följande:

Aktivitets-,Bidrags-,Ceremoni-,Choklad-,Forsknings-,Loppis-,Lotteri-,Medlems och nominerings-,Mint-,Pensionärs-,Pr och Info. 

 

 

 

 

LP Göran Palmqvist gratulerar två 70åringar Jan Svensson och Lennart Magnusson (Övre bilden)

Månadsmöte LP Göran Palmqvist och LS Lennart Andersson ( Nedre bilden ) 

                                                                                                    Precident Bo Sevborn