Om klubben

/sw-centinnial-logo.jpg 

Lions är en  internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stöder och hjälper människor och främjar fred i världen.

Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömmer våld och förtryck i alla dess former.

Lions är med i FN och därmed anslutna till FN`s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Medlemskap i Lions innebär ideellt engagemang, kamratskap och personlig utveckling.

Lions är med i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd,Forum för frivilligt Socialt Arbete,CAN, Forum SYD och FN.

All administration och alla medlemsavgifter betalas av medlemmarna själva.

 

Lions Club Färjestaden startades 1989. Vi har fyllt 30 år 2019.

 

I samband med att klubben bildades 1989 bestod medlemmarna av endast män.Klubben består numera av 31 medlemmar. Till övervägande del ålderspensionärer. Önskvärt är att sänka medelåldern och öka på medlemsantalet. Lions är en förening som strävar för att hjälpa människor i nöd. 

Lions är öppen för alla; män som kvinnor, unga som gamla och av alla nationaliteter.
 

Vi aktiverar oss med

Loppis, Skördefesten,Valborgsfirande,Lotteri,

Pensionärernas dag,Bjudning av kaffe och musik på äldrevården Äppelvägen/Ladan

Intäkterna från aktiviteter under perioden 20190701-20200630

Inkomster enl följande:

Loppis 284755:-

Lottri 11960:-

.Bidragen fördelas enligt följande.                             

Internationellt    22%

Nationellt          19%           

Lokalt           59%

                  

 

Klubben har 10 kommittér uppdelade enligt följande:

Aktivitets-,Bidrags-,Ceremoni-,,Forsknings-,Loppis-,Lotteri-,Medlems och nominerings-,,Pensionärs-,Pr och Info. 

Klubbens Bankgiro 5493-4039

Klubbens Swishnummer 1231627652

 

 

LP Göran Palmqvist gratulerar två 70åringar Jan Svensson och Lennart Magnusson 

 

Månadsmöte LP Göran Palmqvist och LS Lennart Andersson