Om klubben

/sw-centinnial-logo.jpg 

Lions är en  internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stöder och hjälper människor och främjar fred i världen.

Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömmer våld och förtryck i alla dess former.

Lions är med i FN och därmed anslutna till FN`s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Medlemskap i Lions innebär ideellt engagemang, kamratskap och personlig utveckling.

Lions är med i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd,Forum för frivilligt Socialt Arbete,CAN, Forum SYD och FN.

All administration och alla medlemsavgifter betalas av medlemmarna själva.

 

Lions Club Färjestaden startades 1989

 

I samband med att klubben bildades 1989 bestod medlemmarna av endast män.Klubben består numera av 31 medlemmar. Till övervägande del ålderspensionärer. Önskvärt är att sänka medelåldern och öka på medlemsantalet. Lions är en förening som strävar för att hjälpa människor i nöd. 

Lions är öppen för alla; män som kvinnor, unga som gamla och av alla nationaliteter.
 

 

Vi aktiverar oss med

Loppis, Skördefesten,Valborgsfirande,Lotteri,

Pensionärernas dag,Bjudning av kaffe och musik på äldrevården Äppelvägen/Ladan

Intäkterna från aktiviteter under perioden 2016-07-01--2017-06-30 var totalt   339185:-

Fördelade sig på följande sätt.

Lotteri                     14542;.

Loppis:                    278085:-                       Bidragen fördelas enligt följande:

Julchoklad                 14259:-                         Internationellt 69259:-      21%                         

Mint                            4919:-                        Nationellt          83772:-       25,5%

Insamling via bössor    2380:-                         Lokalt              175724:-       53,5%                       

Skördefesten             25000:- 

 De största bidragen är

Julgåvor till behövande barn i Färjestaden 65500:-

Värdens Barn                                         25000:-

Opration Smile                                      20000:-

Katastroftält                                             24000:-

Olika föreningar i Kommunen                  55500 :-

Barncanser/Barndiabetesfonden               20000:-

 Sedan starten 1989 fram till 20170630 har Lions Färjestaden betalat ut bidrag enl nedan.

Internationellt       907278:-    26,4%

Nationellt              541992;-    15,8%

Lokalt                    1981764:-  57,7%   

 

 

Klubben har 10 kommittér uppdelade enligt följande:

Aktivitets-,Bidrags-,Ceremoni-,,Forsknings-,Loppis-,Lotteri-,Medlems och nominerings-,,Pensionärs-,Pr och Info. 

 

 

 

 

LP Göran Palmqvist gratulerar två 70åringar Jan Svensson och Lennart Magnusson (Övre bilden)

Månadsmöte LP Göran Palmqvist och LS Lennart Andersson ( Nedre bilden ) 

                                                                                                    Precident Bo Sevborn