Nyheter

Vid månadsmötet 11/6 2024 bjöds vi på en komediföreställning av Arne Dagmalm och Per Elgestam

Sixten som fyllt jämna år uppvaktades med blommor

Thina tackades för väl utförda uppdrag under året.

Jan Svensson fick blommor och presentkort som tack för de många år han arbetat i styrelsen. Dessutom fick han pin som uppskattning för medlemsvärvning.

Lena tackades också för väl utförda uppdrag under året. 

Torsten Nilsson var inbjuden som hedersgäst

Arne Dagmalm tog över uppgiften som ny President efter Per Elgestam