Kalender

Styrelsemöten under 2018 28 aug.  25 sept.  30 okt. 27 nov.  27 dec

Samt under 2019  29 jan.  26 feb.  26 mars.  23 april.  28 maj.

 

Månadsmöte under 2018  11 sept.  9 okt.  13 nov.  11 dec.
Hasselstigen 10 Färjestaden.
Samt under 2019  8 jan.  12 feb.  12 mars.  9 april.  7 maj.  11 juni.