Kalender

Styrelsemöten under 2020, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12

Samt under 2021, 26/1,23/2, 30/3, 27/4, 25/5, .  OBS alla möten på EKEN.

Månadsmöte under 2020 8/9 , 13/10, 10/11 December inget datum beslutat.
Hasselstigen 10 Färjestaden.
Samt under 2021 12/1, 9/2, 9/3, 13/4, 11/5, och 8/6 presidentens afton.

OBS. Alla möten på EKEN.