Kalender

Styrelsemöten under 2016 30 aug.  27 sept.  25 okt. 29 nov.  27 dec

Samt under 2017  31 jan.  28 feb.  28 mars.  25 april.  30 maj.

 

Månadsmöte under 2016   13 sept.  11 okt.  8 nov.  13 dec.
Hasselstigen 10 Färjestaden.
Samt under 2017  10 jan.  14 feb.  14 mars.  11 april.  9 maj.  13 juni.