Kalender

Styrelsemöten under 2017 29 aug.  26 sept.  31 okt. 28 nov.  27 dec

Samt under 2018  30 jan.  27 feb.  27 mars.  24 april.  29 maj.

 

Månadsmöte under 2017   12 sept.  10 okt.  14 nov.  12 dec.
Hasselstigen 10 Färjestaden.
Samt under 2018  9 jan.  13 feb.  13 mars.  10 april.  8 maj.  12 juni.